Zrealizowane kursy e-learningowe przez uczniów Cechu

Aktualności

  • Dodano: 2022-11-28

Zrealizowane kursy e-learningowe przez uczniów Cechu


Zrealizowane kursy e-learningowe przez uczniów Cechu

W ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) uczennice i uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych mieli możliwość skorzystania z kursów, których celem było doskonalenie umiejętności, a także przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

 

Szkolenia z zakresu kursów na platformie e-learningowej kierowane były do cechów rzemiosł z terenu województwa wielkopolskiego, które zawarły czterostronne porozumienia (Województwo Wielkopolskie - Politechnika Poznańska - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza - cech rzemiosł) na rzecz realizacji Projektu w zakresie wsparcia cechów rzemiosł zaangażowanych w proces kształcenia dualnego dla uczennic i uczniów.

 

 

 

W ramach kursów dla zawodów stolarz i mechanik pojazdów samochodowych zostało przygotowanych po 10 tematów odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego.

Tematy składały się z modułów informacyjnych, prezentacji, aktywności zewnętrznych, wzorów dokumentów, testów, quizów, pytań kontrolnych i interakcji. Materiały zostały opracowane zgodnie z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

W strukturze szkoleń zawierały się poszczególne elementy, które odpowiadały za odpowiednie dopasowanie materiałów do możliwości uczennic i uczniów.

 

Opis struktury szkoleń:

 

  1. Test wejściowy - składający się z 30 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego, pozwalał na dobór materiałów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb uczennicy i ucznia danego cechu.
  2. Temat obowiązkowy - po rozwiązaniu testu wejściowego, uczennice i uczniowie otrzymywali dostęp do tematu obowiązkowego “Podstawowe przepisy prawa pracy” oraz byli zobowiązani do jego wypełnienia bez względu na wynik w teście wejściowym.
  3. Pozostałe tematy - były wskazywane drogą mailową przez zespół metodyków, na podstawie wyników testu wejściowego.
  4. Test wyjściowy - po ukończeniu wszystkich wymaganych aktywności, uczennice oraz uczniowie uzyskiwali dostęp do testu wyjściowego, składającego się z 30 pytań zamkniętych, pozwalającego na weryfikację wyniku szkolenia uczennicy i ucznia.
  5. Wszystkie tematy - zostały wyświetlone po rozwiązaniu testu wyjściowego -  zarówno te ukończone jak i te wcześniej niewidoczne.

Głównymi korzyściami dla uczennic i uczniów, korzystających z udostępnionych kursów było doskonalenie umiejętności, przygotowanie do egzaminu czeladniczego oraz podjęcia pierwszej pracy, a także samorealizacja. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostało zaświadczeniem.


Najnowsze informacje

UWAGA BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM SANEPIDU

Czytaj więcej

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT

Czytaj więcej

UWAGA uczniowie III Klas

Uwaga zmiana powiadomień o terminie egzaminu!

Czytaj więcej