Ważą się losy oświaty zawodowej

Aktualności

  • Dodano: 2018-06-22

Ważą się losy oświaty zawodowej


19 czerwca w Warszawie obradował Kongres Rzemiosła Polskiego. W czasie obrad poruszono także problem planowanych zmian w prawie oświatowym. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z oficjalnym stanowiskiem przyjętym przez obradujących.

Przedstawiamy Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego, w sprawie egzaminu czeladniczego jako integralnej części przygotowania zawodowego w rzemiośle, którego głównym adresatem jest Premier Mateusz Morawiecki.

 
Dokument jest formą sprzeciwu i wyrażenia zaniepokojenia środowiska rzemiosła próbą rozbicia egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów: Izby Rzemieślnicze i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). W opinii Kongresu forsowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zmiana polegająca na oddaniu części egzaminu czeladniczego do realizacji przez OKE stworzy precedens, który w przyszłości doprowadzi do wypaczenia lub wręcz likwidacji egzaminów czeladniczych. Rzemiosło przestrzega przed nieodwracalnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi tak mocno kontrowersyjnych rozwiązań.
 
Kongres opowiada się za: Wycofaniem z pomysłu nadania OKE statusu współorganizatora egzaminu czeladniczego; Pozostawieniem egzaminu w całości w gestii komisji egzaminacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze; Wprowadzeniem obowiązkowego udziału w składach komisji rzemieślniczych egzaminatora OKE, jako przedstawiciela jednostek egzaminacyjnych nadzorowanych przez resort edukacji; Powierzeniem komisjom egzaminacyjnym w rzemiośle przeprowadzania w formule on-line części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego; Usprawnieniem Systemu Informacji Oświatowej.
 

Kongres Rzemiosła Polskiego zwraca się do polityków,rządu i samorządu terytorialnego, do działaczy społecznych, instytucji rynku pracy i innych interesariuszy z apelem o racjonalne i pragmatyczne podejście do zmian w kształceniu zawodowym na Źródło: WIR Poznań


Najnowsze informacje

Wycieczka Rzemieślnicza

Wycieczka Rzemieślnicza

Czytaj więcej

Pielgrzymka na Jasną Górę

XXXIX Pielgrzymka do Częstochowy

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Czytaj więcej