Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021r.

Aktualności

  • Dodano: 2021-04-15

Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021r.


Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021r.

PRZEDŁUŻENIE -PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I MŁODOCIANI PRACOWNICY NIE BĘDĄ MIELI ORGANIZOWANYCH  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DO 25 KWIETNIA 2021R.

Ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych będą prowadzone zdalnie o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Młodociani pracownicy branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych  zajęć u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki    z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Najnowsze informacje

Powrót wszystkich młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne

Od 26 kwietnia wszyscy pracownicy młodociani wracają na zajęcia praktyczne

Czytaj więcej

Powrót 3-klasistów na zajęcia praktyczne

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Czytaj więcej

Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

Przedłużenie obostrzeń w związku z panującą pandemią COVID-19 do 18 kwietnia

Czytaj więcej

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIAT WIELKANOCNYCH

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Czytaj więcej