Pracownicy młodociani zwolnieni z praktyk

Aktualności

  • Dodano: 2021-03-29

Pracownicy młodociani zwolnieni z praktyk


Pracownicy młodociani zwolnieni z praktyk do 11 kwietnia br.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy nie będą mieli organizowanych zajęć

praktycznych u pracodawców do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu , w tym zajęcia w formach kursowych ,będą prowadzone zdalnie -o ile z programu nauczania wynika taka możliwość

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych  u pracodawców.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 29.03.2021r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Rozporządzenie czaka na publikację w Dzienniku Ustaw)


Najnowsze informacje

Powrót 3-klasistów na zajęcia praktyczne

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Czytaj więcej

Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021r.

Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021r.

Czytaj więcej

Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

Przedłużenie obostrzeń w związku z panującą pandemią COVID-19 do 18 kwietnia

Czytaj więcej

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIAT WIELKANOCNYCH

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Czytaj więcej