Struktura Cechu

                       Władze cechu wybrane podczas

                    Walnego Zgromadzenia Członków Cechu

                                    w dniu 20.06.2018r.

 

Starszy Cechu

 

Marian Tyrzyk

 

Zarząd:

 

I Podstarszy Cechu- Benon Zboralski- Pępowo

II Podstarszy Cechu- Aleksander Dolczewski- Siemowo

Sekretarz- Zdzisław Jakubiak -Leonów

Skarbnik- Marian Kaczmarek -Pępowo

 

Członkowie:

 

  Paweł Adamek-Pogorzela

  Eugeniusz Jakubczak- Krobia

  Grzegorz Jesiak - Krobia

  Jan Marcinkowski - Gostyń

  Henryk Urbański - Krobia

 

Zastępcy: Stanisław Stelmaszyk -Borek, Sławomir Handke- Gostyń

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący -  Jerzy Myśliński- Krobia

Z-ca przewodn.   - Remigiusz Waleński

 

członkowie:

 

  Zenon Chorała - Pępowo

  Mirosław Kordek- Pępowo

  Henryk Chudy - Gostyń

 

Zastępca: Jan Moderski - Poniec

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący-  Jan Stefaniak- Pępowo

Zastępca - Karol Zawieja- Gostyń

 

Członkowie:

 

  Jan Klonowski- Pogorzela

  Zofia Łagódka - Gostyń

  Tadeusz Pazoła - Pudliszki

 

Zastępca: Bronisław Padurski 

 

 

 

 

 

 

 

Władze cechu wybrane podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu

w dniu 09.06.2014 r.

 

 

 

Starszy Cechu

 

Marian Tyrzyk

 

Zarząd:

 

I Podstarszy Cechu -  Bronisław Padurski Kunowo

II Podstarszy Cechu -  Zboralski Benon Pępowo

Sekretarz - Adamek Paweł - Pogorzela

Skarbnik -  Marian Kaczmarek Pępowo

Członkowie:

  • Chudy Henryk Gostyń 
  • Dolczewski Aleksander Siemowo
  • Jakubczak Eugeniusz Krobia
  • Jakubiak Zdzisław Leonów
  • Konieczny Wiesław Krzywiń

 

Zastępca Maturski Stanisław - Borek, Kaczmarek Leszek - Gostyń

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Idkowski Jan

z-ca przewodn. - Politowski Piotr

sekretarz - Mądry Piotr

członkowie -

  • Konarczak Józef
  • Stelmaszyk Stanisław

 

zastępcą został : Burzyński Artur

 

 

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Stefaniak Jan

z-ca przewodn. -  Jesiak Grzegorz

sekretarz - Miedziński Stefan

członkowie -

  • Sarbinowski Aleksander                    
  • Sarbinowski Zdzisław